Taksikring

Taksikring skal settes opp på tak slik at feiere, taktekkere og andre som skal utføre arbeid på tak kan bevege seg trygt på taket.

Taksikringer må være godkjent og montert i henhold til forskriftene, huseier har ansvaret for at taket er sikret.

Det skal også sikres mot at snø og is raser ned fra tak og kan påføre person- og materiellskader.

Fana Blikk leverer alt innen taksikring –snøfanger, stigetrinn, pipeplattform, takbro.

Bilder av arbeid

Referanser for arbeid