Fana Blikk har sentral godkjenning og mesterbrev innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget, samt taktekking- og tømrerfaget.

Vi er ISO 9001 sertifisert, noe som kort fortalt handler om forbedring og kvalitetssikring innad i organisasjonen.
Miljøfyrtårn er en av de mest anerkjente sertifiseringsordningene for miljøledelse og Fana Blikk ble Miljøfyrtårn-bedrift i 2019.
Dette innebærer blant annet strenge krav til avfallshåndtering, energibruk og arbeidsmiljø. Det viser at vi er vårt samfunns- og miljøansvar bevisst.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/gratulerer-til-ti-nye-miljofyrtarn-bedrifter

Fana Blikk fylte 50 år i 2020 og vi er i dag ca. 90 ansatte.

Vi er en solid, trygg og ambisiøs arbeidsgiver for fremtidens arbeidsplasser.