Fasade

Hvis man ønsker en vedlikeholdsfri fasade kan alternativet være å beslå veggen med aluminium.

Det er flere måter å gjøre dette på, enten kan man lage kassetter i ruteform eller bruke lengre felt som blir falset sammen.

Bilder av arbeid

Referanser for arbeid