Radon

Radon er den nest hyppigste årsaken til kreft og forekommer i rom mot grunn i mange boliger i Bergen.

Fana Blikk tilbyr kontroll, måling og rapport av inneklima og radonnivået i din bolig.

Fana Blikk leverer alt innen ventilasjon, og gode ventilasjonsløsninger vil alltid være positive tiltak for å forebygge oppsamling av radon i boligen.

Se også Bergen Kommune sin hjemmeside om radon: Radon i bolig.

Referanser