Har du snøfanger?

Årlig skjer det person- og materiellskader på grunn av takras med snø. Dette kan enkelt hindres ved hjelp av snøfangere montert på taket.

Det skal være en solid og sterk snøfanger som pga. sin solide montering har lang holdbarhet.

Snøfangeren skal også være tilpasset ditt tak slik at den får et bra utseende.

Dette skriver Byggforsk om snøfangere; «Årlig skjer det personskader og materielle skader pga. snøras fra tak. Dette kan hindres ved hjelp av snøfangere, montert på taket, eller ved hjelp av særlig rue tekninger e.l.»

Bakgrunn: Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven stiller i § 7-45 krav om at «Byggverk skal sikres slik at is og sne ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg».

I veiledningen til forskriften er dette utdypet:«Mot beferdede områder, f.eks. fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. Beferdet område i denne sammenheng er de steder folk normalt beveger seg om vinteren. Adkomst til bygning, inngangspartier etc. må vies særlig omhu. Årlig skjer det alvorlige ulykker rett utenfor inngangen der forulykkede selv bor, og det rammer ofte eldre mennesker.»

Det er også bestemmelser i grannelova, ev. også i lokale politivedtekter.

Les mer om snøfangere og stigetrinn på denne siden om taktekker Bergen fordeler.

Bilder av snøfangere

Referanser for arbeid med snøfangere