Storheia 9

Eksisterende tak er demontert og nytt tak er tekket med Hollandsk glasert kullsort teglstein, type Monier KDN.

Det er levert og montert nye Plastmo takrenner og nedløp, ny soilhette, nye sløysbeslag og Lobas stigetrinn. Pipen er kledd inn med vedlikeholdsfrie aluminiumsplater og ny buet pipetopp.