Takvinduer

Ved å sette inn takvinduer på loftet oppnår man mye bedre utnyttelse av rommet, samt at man får inn mye mer dagslys. Fana Blikk leverer og monterer alle typer Velux løsninger.

Bilder av arbeid

Referanser for arbeid