Bly på pipe

Lekkasje i pipen er den mest vanlige lekkasjen som kommer på et tak. Montering av nytt bly på pipen kombinert med at pipen slemmes med Heydi sementslem er vanlig vedlikehold for pipen.

Bly og Heydi kan også kjøpes i Tak og Ventilasjonsbutikken om du velger montere det selv.

Bilder av arbeid

Referanser for arbeid