Arbeid som er utført i Hjellestadveien 352:

Pipen er beslått med sortlakkerte aluminiumsplater fra toppen og utover takstein.
Eksisterende pipetopp er byttet ut med buet pipetopp i sort lakkert aluminium.