Boligventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er nødvendig for helsen til mennesker og for boligen selv. Det er og etter gjeldende regler ikke anledning til å bygge nytt uten et slikt anlegg i boligen. Dagens regler setter kav til luftkvalitet, innemiljø og energieffektivitet.

Reglene gjelder uansett størrelse på bolig og de omfatter og utleiedeler uansett størrelse. De omfatter og hytter / feriehus. Unntak her er hytter / feriehus på under 50 m2.

Balansert ventilasjon er viktig for å oppnå god luftkvalitet. Luften skal oppleves som frisk og behagelig uten at friskluften oppleves som ”kald trekk”.

Balansert ventilasjon er og nødvendig for å unngå fukt og soppskader i boliger. En vanlig familie produserer ca 15 liter vann pr. døgn. I boliger som er tette er det derfor av vital betydning at fukten kommer ut av boligen før fuktskadene inntrer.

Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i boliger.

Tekniske forskrift angir krav til luftmengder, mens veiledningen beskriver trekkfri tilførsel av riktig mengde ren luft.

Ifølge forskrift (TEK10) skal ventilasjonen i boliger være 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal. Det vil si at luften skal byttes ut hver annen time. Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass, mens kjøkken, og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

Bilder av ventilasjon

Referanser for boligventilasjon