Gamle Bergen Kretsfengsel

Fana Blikk har hatt æren av å båndtekke taket i Rhein-Zink.

Råtne takbord er byttet ut, og ny diffusjonsåpen undertakspapp av type SIGA Majcoat SOB er lagt. Taket er lektet opp på nytt for å sikre god lufting i undertaket.

Båndtekkingsfeltene er produsert på Fana Blikk`s eget verksted.