Welhavensgate

Den gamle sinken ble fjernet, ny underlagspapp og ny sink ble montert på den tradisjonelle måten.