Toppe i Åsane

Ca 800 m2 tak er tekket med Protan SE1,6. Det er skiftet fra papptekking til Protan folie.
Det er levert og montert nye sluker og takhetter, samt inntekking av 4 stk overlys.