Tekking i Tryms veg 11

Tekking i Tryms veg 11 - tekking, pipe, velux

Tekking i Tryms veg 11. Bildet viser et rødt hus, med ferdig taktekking resultat. Blå himmel i bakgrunn.