Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10. Bildet viser en ny-beslått pipe og ny pipeplattform på et nylagt tak. Skyet vær i bakgrunnen.