Sundts veg 55

På dette prosjektet har Fana Blikk tekket taket med ny Ottaskifer, nye takrenner, nedløp mm.