Arbeid som er utført i Skjoldlia 46:

Kledning og feder er demontert på gavlvegg. Eksisterende vegg er påforet med 48*48mm lekte og etterisolert med 50mm Rockwool isolasjon.
Det er byttet stående kledning på en langside.
Det er levert og montert 9mm GU gipsplater som vindsperre og ny 19*148 enkelfalset impregnert kledning inkludert 23*48mm lekte og komplett musebånd langs grunnmur.
Det er utført nødvendige tilpasninger av takstein, samt levert og montert nytt tak-/veggbeslag.
Det er levert og montert komplett nytt impregnert listverk og utforing i forbindelse med vinduer, samt beslag i over- og underkant av vinduene.