Arbeid som er utført i Sandslibakken 79

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet til nye impregnerte lekter, feder og ett lag underlagspapp/sutaksplater. Det er levert og montert nye gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Det er tatt mål av, tillaget og montert nye forkantbeslag, ny kanalhette og en ny kombihette m/soil. Det er levert og montert nytt plattlodd på pipe, samt at den er skrapet og slemmet med 2 strøk. Nye Plastmo takrenner (sort 5″) med nye rennekroker og takbordbeslag er levert og montert, samt nye Lobal snøfangere er montert på fremsiden av huset. Kiste langs gavler/vindski er bygget ut. Taket er tekket med Zanda Protector betongstein med belegg, farge sort.