2019-11-08 09.06.08

Et hvitt kirkebygg med rødt tak og nye beslag.

Bildet viser et hvitt kirkebygg med rødt tak og nye beslag. En blå, skyfri himmel i bakgrunn.