Arbeid som er utført i Mildeveien 147:

Eksisterende terrassedør er demontert, og ny tilsvarende er montert. Alt av innvendige foringer, utvendige lister, beslag, rigg, stillas mm er inkludert. Det er skiftet parkett på soverom – ny parkett Fjordal Line Classic, Eik Ny Line. Det er montert ny underlagspapp, nye gulvlister og karmlister i ferdigmalt hvit, samt nye feielister i lakkert eik.