Mannsverk

Alle blokkene på Mannsverk fikk en helt ny fasade med nye altaner og ny kledning i løpet av 2005/2007. Fana Blikk produserte og monterte beslag til alle altanene. Beslagene ble laget i lakkert aluminium. Alle tak over altaner ble tekket med Isola Mestertekk. Prosjektet varte i 2 år og totalt ble det produsert ca 5000 kvm beslag og ca. 1700 kvm Isola Mestertekk ble tekket.