Fana Kirke

Fana Blikk brukte 3 måneder i 2008 på å rehabilitere taket på Fana Kirke. Hele det gamle taket ble demontert og det ble montert ny underlagspapp, nye impregnerte feder og lekter. Taket ble tekket med store ruteskifer fra Otta.

Takrenner ble nye og belagt med kobber i samme stil og utførelse som det gamle var.
Det er montert nye kobber nedløp.

Alle loddbord og vannbord er skiftet ut og behandlet med tjære

Vi gratulerer Bergen Kirkelige Fellesråd og Fana Kirke med nytt tak.