Arbeid som er utført i Fageråsen 1B:

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet til nye impregnerte lekter, impregnerte feder og ett lag underlagspapp/sutaksplater. Det er levert og montert nye valmstein, gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er levert og montert.

Det er tatt mål av, tillaget og montert to nye kombihetter m/soil, nye skottrennebeslag. Det er levert og montert nytt plattlodd på pipe, samt at pipen er skrapet og slemmet med to strøk. 2 nye Velux takvinduer (55x78cm) med utvendig tilsetning/beslag for takstein er levert og montert.

Taket er tekket med Koramic Narvik VHV Lys Brun glassert.

Tømrerarbeid
Det er levert og montert ny vindsperreduk og lekter på sørvestvendt vegg. Ny stående kledning i tilsvarende dimensjon og utførelse er levert og montert. Ny enkelfalset impregnert kledning er levert og montert. Nye vindskibord og kistebord er montert på begge gavlene.