Esso Skålevik

Fana Blikk har tekket alle driftsbygningene på Esso sitt anlegg i Skålevik. Det er benyttet Ruukki profilerte takplater, Grøvik aluminiumstakrenner og Lobas snøfangere.