male-tak-eller-legge-tak.jpeg

fugl som sitter på et tak med teglstein