Regn på tak

Lekkasje i taket

Bildet viser øsende regn på et bølgeblekktak. Noen trær i bakgrunnen.