Detaljer og generelle forbehold

i forbindelse med ditt tilbud på taktekking hos Fana Blikk:

 • Eventuelle råteskader på sutak og sperr kommer i tillegg.
 • Eventuelle ekstraarbeid faktureres med kr. 700,- pr. time eks. mva.
 • Det er ikke inkl. å rette opp eventuelle skjevheter i takkonstruksjonen, dvs. sperr, sutak, møne og lignende.
 • Med forbehold om at takkonstruksjonen tåler vekten av takstein.
 • Med forbehold om at underlag som asfalt, belegningsstein, skifer og liknende tåler vekten av lastebiler, stillaser og containere.
 • 10 års garanti på pipeflens, om man velger å beslå pipen.
  -Ved å beslå pipen på denne måten, blir det montert aluminium helt fra toppen og ut over takstein. Dvs. ingen bly eller annet tettbånd. På sidene av pipen blir det benyttet tynnplater, disse kan bli noe bølgete ved montering. Om ønskelig kan vi lage et kryss i platene for å unngå dette. Vennligst opplys om dette ved bestilling. Om ikke annet er spesifisert i tilbud, så antas det for å være et enkeltløp til pipen. Viser det seg at der er flere løp, vil det tilkomme tillegg for ekstra pipetopp.
 • Håndtering av eventuelt spesialavfall i forbindelse med pipearbeid er ikke inkl.
 • Tilbudet gjelder kun omtekking av tak, vurdering om taket trenger ekstra lufting er ikke gjort.
 • Vi forbeholder oss retten til å ha reklame på not og stillas under arbeidene, samt bruke prosjektet som referanse.
 • Tilbudet er gjeldende i 1 mnd.
 • Arbeidet vil bli fakturert med a-konto faktura etter hvert som arbeidet blir utført.

Referanser på tilsvarende prosjekter som Fana Blikk har utført, finner du på vår hjemmeside
www.fanablikk.no og på Facebook www.facebook.com/FanaBlikk

I vår butikk i Fanaveien 39, 5251 Nesttun – finner du byens største utvalg av takstein!
Ta gjerne turen innom hvis du er usikker på hvilken type takstein du ønsker.

Vi håper tilbudet er i tråd med dine ønsker, og ser frem til å høre fra deg.

-Fagkunnskap gir trygghet!