Villa på Paradis

Et spennende prosjekt utført tidligere i år på en nydelig villa på Paradis med mansardtak.

  • Demontert eksisterende yttertak på hovedbygg og tilbygg.
  • Etablert tilstrekkelig lufting i taket, med nye oppforinger, federe og lekter.
  • Montert Benders Tvilling Glasert.
  • Innkledning av pipe i vedlikeholdsfri aluminium.
  • Sinktekking -og detaljer på flere arker/vindusposter. Noe trearbeid gjenstår.

Vi takker så mye for samarbeidet og tilliten!