Et av verdens høyeste trehus – Treet Sameie

Arbeid utført på vegne av oppdragsgiver BOB Eiendomsutvikling, prosjekt Verdens Høyeste Trehus:

Taket er byggetidstekket med Elastoflex S6. Topp membranen er tekket med Protan G. Protan G er produsert av mykgjort PVC med en kjerne av glassfilt. Membranen er tilsatt stabilisator og mykner for å gjøre den bestandig mot høye og lave temperaturer, UV- stråling og mikrober.

Det er levert og montert Protan prefabrikkerte mansjetter til gjennomføringer i forbindelse med rekkverk. Det er levert og montert Protan sluker, rekkverksrist langs innside av glassrekkverk, Protan overløpsrør, Protan folie som løstliggende glidesjikt og Grøvik aluminium nedløpsrør inkl bend og løvfangere.

Det er levert og montert gesims/brystningsbeslag og terrassegulvoppbygging. Samt levert og montert betongheller til terrassesystemet.

http://treetsameie.no/