Arbeid som er utført i Skjoldlia 47

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet ut til nye impregnerte lekter, feder og ett lag underlagspapp. Det er levert og montert nye gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er levert og montert. Det er tatt mål av, tillaget og montert 2 stk nye kanalhetter, skottrennebeslag og nye tak- og veggbeslag. Pipen er beslått med sortlakkerte aluminiumsplater. Nye Lobas stigetrinn og snøfangere er levert og montert. Det er også utført utskifting av kledning på to takopplett.