Øvsttun kapell

Fana Blikk har vært med på et omfattende rehabiliteringsprosjekt på Øvsttun kapell.

Kuppel på siden av bygget er bygget opp på nytt og alt treverk er skiftet ut av Fana Blikks dyktige tømrere. Etterpå er kuppel tekket med kobber etter den gode gamle metoden.

På hovedtaket er det montert takrenner og gesimsbeslag i kobber.

Klokketårnet er tekket med kobber.