Arbeid som er utført på Nybø skole:

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet ut med nye impregnerte lekter, feder og sutaksplater. Nye valm- og gavelstein er levert og montert. Det er levert og montert nye sløysbeslag, skottrennebeslag, veggbeslag mm. Nye takhetter, takrenner og nedløp i aluminium, snøfangere er levert og montert.

Taket er tekket med ny skiferstein, standard.