Minde Skole

Minde Skole ble tekket om med glassert takstein. Den eksisterende skiferen ble demontert og nye sutaksplater, lekter og stein ble montert. Etter anbefaling fra riksantikvaren ble det benyttet sort matt glassert takstein. Dette viste seg å bli særdeles fint, hele skolen fikk et løft med det nye taket. Det ble montert Grøvik aluminiums takrenner og Lobas snøfangere.