Arbeid som er utført i Kolstien 49:

Det er utført utskifting av nye impregnerte lekter, impregnerte feder og ett lag underlagspapp/sutaksplater. Det er levert og montert nye valmstein, gavlstein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er montert. 2 stk nye kombihetter m/soil er tillaget og montert. Nye skottrenne-, tak- og veggbeslag er levert og montert. Det er montert nytt plattlodd på pipe, samt at den er skrapet og slemmet 2 strøk. 3 nye Velux takvinduer er levert og montert. Taket er tekket med Hollandsk glasert takstein, farge sort.

Kledning på sør- og vestvegg er demontert. Det er levert og montert vindpapp, lekter og ny impregnert enkelfalset kledning. Tilpasninger som hjørnebord, musenetting, avslutning nedre del, bord oppunder kiste, arbeid med rekkverk på altan mm er inkludert. Vinduer og altandør er demontert, og det er montert 4 stk nye standard hvite vinduer og 1 stk stuevindu, samt 1 stk altandør. Det er inkludert tynne himling skyggelister rundt vinduer og dør i stuen og isolasjon/damsperre. Kiste langs gavler/vindski er bygget ut på gavlene.

Arbeid på terrasse: Eksisterende terrasse ble demontert og fjernet. Det er montert søylesko, impregnert limtredrager, komplett bjelkelag i impregnert materiale, terrassebord, nye beslag i overgang vegg/terrasse, komplett rekkverk i syrefast stål med glassfelt og nytt rekkverk i impregnert materiale til kortsidene.