Fana Amfi

Fana blikk har kobbertekket Fana Amfi som ligger i Fana kulturpark og som er en del av Bergen kommunes 1000-årssted.

Det er spesiallagde takrenner i bue, nedløp, beslag og båndtekking av kobber på taket. Over er det stålkonstruksjon med glasstak.