Espeland Borg

På den gamle borgen på Espeland i Fana har Fana Blikk lagt ny kobber.