Arbeid som er utført i Astrupsvei 15 A+B

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet til nye impregnerte lekter, impregnerte feder og ett lag underlagspapp. Det er levert og montert nye mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er levert og montert, samt nye nedløp og fuglebånd er levert og montert.

3 stk nye Velux takvinduer (55×78) er levert og montert komplett utvendig/innvendig. Det er levert og montert nye takhetter og nytt plattlodd rundt piper, samt slemming av piper. På inngangssiden er det montert snøfangere.

Taket er tekket med svart Zanda Protector takstein.