PRISMATCH!

Fana Blikk AS ønsker alltid å være konkurransedyktig overfor våre kunder.
I den anledning lanserer vi en prismatch på taktekking. Dette gjør at du som kunde kan forvente et arbeid som er gjennomført i tråd med Fana Blikks velkjente kvaliteter, i tillegg til en garantert god pris.

Dersom du vil benytte deg av prismatch må følgende forutsetninger være til stede:

* Det må dokumenteres at en konkurrent har tilbudt en lavere pris enn Fana Blikk AS.
* Produkter som skal benyttes må være spesifisert, slik at sammenligningen blir korrekt.
* Tilbudet må inneholde en spesifisert gyldighetsperiode.

Fana Blikk AS forbeholder seg retten til å gjøre egne vurderinger ifm om prosjektet er gjennomførbart. Dette er med tanke på kapasitet, tilgjengelighet m.m.

Ta gjerne kontakt med oss: