Bør du male tak eller legge nytt tak?

fugl som sitter på et tag med teglstein

I Norge skal hus stå i mot et tøft klima.

Harde vintere, snø, vind og regn påfører taket ditt store påkjenninger over tid. Når taket ditt er slitt, bør du da skifte hele taket eller holder det med «takfornying»?

I denne artikkelen ser vi på forskjellene mellom «takfornying» og å legge nytt tak. Vi gir deg også råd om når du bør male taket og når du bør legge nytt tak.

Når bør du male taket?

«Takfornying» er en prosess hvor man rengjør taket for skitt og mose med en høytrykkspyler. Deretter påfører man belegg på taksteinen, og eventuelt maler det.

Funksjonen til malingen og belegget er i hovedsak å gi en fin farge på taket. Det kan også gi en glattere overflate som kan forhindre mosen i å få feste og hindre noe slitasje.

«Takfornying» og maling av tak må derimot ikke ses på som en løsning til slitte tak. Maling har liten betydning for taksteinens totale levetid, og er lite egnet for å håndtere slitasje. Alle tak skal ha to-trinns tetting og takmaling har ingen måte å forlenge levetiden til undertaket. Tvert imot forsvinner tettningen i steinen når taket høytrykkspyles og bidrar til mer slitasje på undertaket. Det kan faktisk regne rett gjennom en gammel slitt betongtakstein. Detaljene på taket, som takhetter, pipebeslag, sløyfer, takrenner og liknende lar seg heller ikke fikses med maling. Man dytter kun på problemet og utsetter seg selv for en større risiko for lekkasje, da lekkasjene ofte starter i disse detaljene på taket.

Takfornying er derfor et litt misvisende begrep. Rengjøring av taket er normalt vedlikehold, mens påføring av belegg og maling er kosmetiske endringer. Det er derfor husets utseende som fornyes, ikke taket i seg selv, eller takets levetid.

Når bør du skifte taket?

Når man legger nytt tak demonterer man hele taket og legger ny underlagspapp, feder, lekter og ny takstein. Utskiftning av tak er dyrere på kort sikt, men i motsetning til maling håndterer det årsakene bak slitasje, fornyer levetiden og øker verdien på boligen.

Hvis taket ditt begynner å eldes og du er bekymret for slitasje og lekkasje bør du vurdere å skifte taket. Når betongstein blir gammel og slitt så trekker vannet tvers gjennom steinen, så hvis man vil redusere risikoen for vannlekkasje bør du skifte takstein, og samtidig gå skjøtene, overgangene og detaljene nærmere i sømmene.

 

Konkusjon: Skift taket hvis du vil forlenge levetiden

Så når bør du male taket? Aldri. Det har ingen effekt på takets levetid, og anbefales ikke av taksteinsleverandøren. Hvis du har et eldre tak og vil motvirke slitasje og lekkasje sparer du potensielt mye på å skifte taket med en gang. Gamle og slitte tak må skiftes uansett, så det er liten vits i å male dem først.

Som hovedregel lever tak veldig lenge. Godt vedlikeholdte tak har en teknisk levetid opp mot 50 år, men det er alltid lurt å være i proaktiv når det kommer til potensielle lekkasjer fra taket. Du bør derfor sjekke tilstanden på taket ditt hvert år. Er du ekstra smart sjekker du i god tid før høsten kommer.

Gratis befaring og pris for nytt tak kan du bestille her.