Arbeid som er utført i Våkleiven 109:

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet til nye impregnerte lekter, feder og ett lag underlagspapp/sutaksplater. Det er levert og montert nye gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Det er levert og montert nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag, Grøvik aluminiumsnedløp (sort 70mm) med nye bend og veggfester, typegodkjente Lobas snøfangere med komplett konsoller, rør og impregnert bord er levert og montert. Nye typegodkjente Lobas stigetrinn, inkludert innfestetrinn i sperr, er montert fra takrenne og opp til pipen. Det er tatt mål, tillaget og montert ny kombihette m/soil. Nytt plattlodd er montert på pipe. Nye impregnerte vindskobord (doble) er montert på hele huset. Det er levert og montert 1 stk Velux Integra, elektrisk betjent takvindu og 2 stk Velux takvindu GGL-3 med utvendig tilsetning/beslag for takstein, og komplett med innvendige foringer med dampsperre, listverk mm. Taket er tekket med Koramik Narvik VHV sort glasert teglstein.