Troldhaugen

Siden juni 2014 har Fana Blikk arbeidet med tak og kledning på Troldhaugen. Det er brukt 12*18 altaskifer på et ca 180m2 stort tak. Spesiallaget kledning i høvlet furu er montert på vegger som vender inn på takflatene.

Stillaset utenfor Villaen fikk ny duk med bilder av fasaden slik at opplevelsen av Troldhaugen i mindre grad ble forstyrret av de arbeidene som ble gjort i anleggsperioden.

Oktober 2014 ble Fana Blikk ferdig med arbeidet på Troldhaugen, og alt gikk etter planen.
Edvard Grieg Museum Troldhaugen skrev blant annet dette på deres Facebook-side: «Alt går etter planen! Våre dyktige takarbeidere fra Fana Blikk er ferdige med restaureringen av taket på Griegs villa og feires med kake. Vi er svært fornøyde med resultatet og samarbeidet. Dyktige fagfolk, stor yrkesstolthet! Samtidig kommer pianokonkurransens første deltakere. Vi kjører med tette marginer, men stillaset er nede og konkurransen kan begynne. Takk til Fana Blikk og Bergen kommune v/Tom Birkeland, og velkommen til hele verden!»

Nedenfor er det kopi fra artikkel i BA mandag 15.oktober 2014. Her står det litt om prosjektet og tilbakemeldinger fra driftsleder på Troldhaugen, Henning Dyrkolbotn.