Taktekking og Velux.

Taket ble tekket med sort glasert hollandsk takstein, og pipen ble beslått med vedlikeholdsfrie sort-lakkerte aluminiums plater og med rustfri pipetopp.

For å få utnyttet loftet maksimalt ble det laget en Velux ark med 3 vertikale og 3 skråvindu. I trappegang ble det montert 3 vinduer etter hverandre for å få nok høyde i trappen.