Tekking Tryms veg 11

Tekking Tryms veg 11 - tekking, pipe, velux

Tekking Tryms veg 11. Bildet viser en flott nybeslått pipe, med nytekket tak rundt. Skyet himmel i bakgrunn.