Sørlia 47

Det er utført utskifting av nye impregnerte lekter, impregnerte feder og ett lag underlagspapp/sutaksplater. Det er levert og montert nye gavlstein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er montert. 2 nye kanalhetter og 1 stk ny kombihette m/soil er tillaget og montert. Nye tak- og veggbeslag er montert. Pipen har fått nytt plattlodd, samt at den er skrapet og slemmet med to strøk. Nye impregnerte vindskibord er montert. Lobas typegodkjente snøfangere og stigetrinn er levert og montert.

Taket er tekket med Hollandsk glasert takstein, sort, type Monier KDN.