Tekking i Korsnesvegen 109

Tekking i Korsnesvegen 109

Bildet viser den nye pipekledningen.