Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10.

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10.

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10. Bildet viser et nylagt Velux takvindu, ca. midtveis i taktekking prosessen. Delvis skyet vær i bakgrunnen.