Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10. Bildet viser taket midtveis i tekkeprosessen. Skyet himmel i bakgrunnen