Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10.

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10.

Taktekking i Østre Nattlandsfjellet 10. Bildet viser oversikt over huset, et hvitt hus, med nytekket tak og beslått pipe. Skyfri, blå himmel i bakgrunnen.