feder1

tak tekking betong takstein

Bildet viser prosess tak tekking, hvor tak skal legges med Benders Candor betong takstein