Steinerskolen på Skjold

Steinerskolen på Skjold har høsten 07 bygget nye flotte lokaler i Skjoldabukten. Her har Fana Blikk AS levert og montert komplette ventilasjonsanlegg. Det store nybygget inneholder kjøkken / kantine for opptil 50 personer og verksted og undervisningsrom m.m. Her har Fana Blikk AS levert 1 stk. Systemair / Villavent balansert ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinner. Dette styres av et sentralt SD anlegg fra Steinerskolen, slik at det hele tiden oppnåes maksimal gjenvinningseffekt av anlegget og av oppvarmingen generelt.

På kjøkkenet leverte Fana Blikk AS komplett ventilasjon, dvs damphette i rustfritt stål med nødvendige Kro fettfiltere og avtrekksvifter m.m.

Steinerskolen har også fått et eget musikkrom med lydstudio. Her har vi oppgradert anlegget som vi leverte for noen år siden. Utfordringen her var å dekke kravene til lyd i det nye flotte lydstudioet til Steinerskolen.

Vi takker for oppdraget og et veldig godt samarbeid med Steinerskolen, arkitekter og øvrige involverte.